^Вгору
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Прозорість та відкритість закладу

   Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується власним статутом, іншими

нормативно-правовими актами чинного законодавства та інформаційно відкрит

згідно зі ст.30  ЗУ Про освіту 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут закладу освіти           

Положення про втнутрішню систему якості осіти ВСЯО         

https://docs.google.com/document/d/1wDuwaOWhk6D9gaVISfHZ7d7kVYHtQHyk/edit?usp=sharing&ouid=117082365001919154049&rtpof=true&sd=true

 

https://drive.google.com/file/d/1XTxVyFCdXxaj9peWJJn_eCgmhqvJNKcJ/view?usp=sharing

 Ліцензії на провадження освітньої діяльності                                             

https://drive.google.com/file/d/1
 https://drive.google.com/file/d/
 Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти
 Дошкільний навчальний заклад №3 «Сонечко»  не користується авторськими програмами.
 
 Структура та органи управління закладу освіти
 https://drive.google.com/file/d/1hZ1
 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
https://docs.google.com/document/d/1u2pZquVEiJX0O_cpRQ_RcMUa9gtHUfIxSjqvWJAvjVs/edit?usp=sharing
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
https://docs.google.com/document/d/1onvm4Y8JCxSMNlSbABFAkcJSzuSbtroD/edit?usp=sharing&ouid=117082365001919154049&rtpof=true&sd=true
 
https://docs.google.com/document/d/1ivHwg8VJImQLHDNCzQC2gH5SRGGDrgyS/edit?usp=sharing&ouid=117082365001919154049&rtpof=true&sd=true
 
https://drive.google.com/file/d/1U9nk
 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
 https://drive.google.com/file/d/10-otCa6 
 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 https://docs.google.com/document/d/1bruwpfhPfwJ2LC4BpZ5QCF_ltgvRaI0WPwjT03JerpM/edit?usp=sharing
 Мова (мови) освітнього процесу
Згідно Закону України «Про освіту» (2017 рік)
Розділу І, статті 7, пункту 1 мовою освітнього
процесу в ДНЗ №3 «Сонечко» є державна мова
(українська).
Ведення ділової документації, проведення методичних
та виховних заходів відбувається державною мовою.
 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 Вакансій серед педагогічних працівників - 1,25
Вакансій серед технічних працівників немає.
 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
https://drive.google.com/file/d/1 
 
Фото матеріального оснащення приміщень закладу 
група "Капітошка"
група "Чомусики"
група "Веселка"
група "Зірочки"
група " Ягідки"
група "Казка"
група "Краплинка"
група "Дзвіночки"
група "Знайки"
група "Витівники"
Кабінет практичного психолога              
 
Фото будівлі та матеріально-технічного оснащення помешкання можна переглянути наприкінці  "Головної сторінки"   головного меню сайту.
 Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)
 Заклад освіти науковою та мистецькою діяльністю
не займається
 
 Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 Наявність гуртожитків та вільних місць у них,
розмір плати за проживання -  немає.
 Результати моніторингу якості освіти
 https://docs.google.com/document/d/10bFpEX4R5ppM8nlxcdkVvvhnWqO2qjK_/edit?usp=sharing&ouid=117082365001919154049&rtpof=true&sd=true
 Річний звіт про діяльність закладу освіти
 https://docs.google.com/document/d/1UdIyM2k3uQYykWNdzh5-cVth-9y6LGwH/edit?usp=sharing&ouid=117082365001919154049&rtpof=true&sd=true
 Правила прийому до закладу освіти
 https://drive.google.com/file/d/1jShf
 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 https://drive.google.com/file/d/1
 Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 В дошкільному навчальному закладі освітні послуги надаються безкоштовно.
 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 Заклад не надає додаткових освітніх та інших
платних послуг, але в ДНЗ працюють безкоштовні гуртки:
 - танцювальний гурток «Серпантін» (керівник  Захарова О.Г.)
 - та танцювальний гурток «Веселка» (керівник Баланецька І.В.)
 Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 https://drive.google.com/file/d/1j8aMg
 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 https://drive.google.com/file/d/1qyFB9DGlm55F2TLQrFlzm80wwHsxJCbo/view?usp=sharing
 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
 https://drive.google.com/file/d/1OKqMofPO5JmXlcJhla0w6vMDYC3U-XVF/view?usp=sharing
 Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
 https://drive.google.com/file/d/14dq6VwnYhXzo-Pn5TDLExrpN37GXg2FO/view?usp=sharing
 Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
 https://drive.google.com/file/d/1  
 
Централізованою бухгалтерією Відділу освіти
Мирноградської міської ради ,як головним
розпорядникам бюджетних коштів оприлюднюється
узагальнена інформація по всім закладам про
використання публічних коштів на  веб-порталі 
E-data,який є офіційним державним інформаційним
ресурсом мережі Інтернет.
http://spending.gov.ua/new/disposers/
 
 Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 https://docs.google.com/document/d/1WtTFUg3rIYNUthWJXi9P1vRX7CfmeQWltgtpCOBn_NQ/edit?usp=sharing
 Відповідальні з питань оприлюднення публічної інформації
https://drive.google.com/file/d/1Yic08xbErQI

 

 

 

 


Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Димитров 2014 рік